Isod mae gennym wersi byr gyda Eirian sy'n cyflwyno holl seiniau Tric a Chlic ar gyfer cam 1, 2 a 3.

Cam 1

Melyn (yellow letter sounds)

Glas (blue letter sounds)

8 Videos

Gwyrdd (green letter sounds)

6 Videos

Pinc (pink letter sounds)

6 Videos

Llwyd (grey letter sounds)

2 Videos

Lelog (lilac letter sounds)

1 Videos

Cam 2

Hufen (cream)

2 Videos

Oren (orange)

1 Videos

Gwyrddlas (turquoise)

1 Videos

Cam 3