Mae gennym ni gynnig arbennig ar ein siop ar-lein ar hyn o bryd, sef bwndeli o lyfrau Tric a Chlic. Gallwch ddod o hyd i fwndeli o 6 llyfr Tric a Chlic, cam 1-3 o’r ddau gynllun yn yr adran ‘cliriad’! 

Dyma gyfle arbennig i ysgolion sydd wedi prynu’r pecyn cyflawn i brynu pecynnau o lyfrau ychwanegol. Dim ond nifer cyfyngedig o stoc sydd ar gael, felly cyntaf i’r felin!

Cliriad stoc – Llyfrau Tric a Chlic