Ap Tric a Chlic Cam 2 a 3

Rydym yn ymwybodol bod rhai yn cael anawsterau wrth osod neu redeg ein apiau Tric a Chlic ar eu dyfeisiau symudol a thabledi. Fel mesur dros dro, wrth i ni geisio darganfod datrysiad parhaol, rydym wedi sicrhau bod y ddau ap Tric a Chlic ar gael yma, ar y we, fel y gallai’r rhai yr effeithir arnynt barhau i allu defnyddio’r apiau drwy’r porwr.