Carem ddiolch yn fawr iawn i chi am eich cefnogaeth dros y flwyddyn ddiwethaf. Os oes gennych chi unrhyw syniadau ar gyfer datblygu’r wefan ymhellach croeso i chi eu danfon at [email protected].

Cadwch lygad allan yn y flwyddyn newydd am ddatblygiadau cyffrous i’r rhaglen, ond am y tro, carem ddymuno Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i chi!