Mascot
Croeso i wefan Tric a Chlic, y cynllun ffoneg Cymraeg cenedlaethol. Dyma lle bydd modd i chi lawrlwytho unrhyw adnoddau ychwanegol y byddwn yn eu cyhoeddi er mwyn cefnogi’r cynllun. Isod, gwelir yr adnoddau sydd ar gael ar hyn o bryd.

I geisio helpu ysgolion a rhieni yn ystod y cyfnod hwn adref o ganlyniad i bandemig COVID-19, mae Peniarth yn darparu mynediad i'r gyfres gyfan o lyfrau Tric a Chlic am ddim. I gychwyn darllen cofrestrwch gyfrif! Os ydych chi wedi defnyddio’r safle hwn i adbrynu cod Tric a Chlic ysgolion cyfrwng Saesneg yn y gorffennol, byddwch yn gallu cael mynediad at y llyfrau yn defnyddio’r un cyfrif sydd wedi cael ei greu ar gyfer y diben hwnnw.

I'r dudalen lyfrau

Ydych chi wedi prynu copi o Tric a Chlic Cam 1 ar gyfer ysgolion cyfrwng Saesneg? Cliciwch y botwm isod ac yna defnyddiwch y cod arbennig a ddarparwyd gyda’ch pecyn, er mwyn cael mynediad i’r adnoddau!

I'r Dudalen Codau

@TricaChlic

@TricaChlic

Logo Peniarth

Peniarth

Barn pobl am Tric a Chlic?